Bergen Bilutleie As har utviklet en App som på enkel måte hjelper deg med å beregne volumet på det du skal flytte.  Den er også et greit hjelpemiddel til å huske hva som vanligvis skal med i et flyttelass.

Du finner den på vår hjemmeside for bruk på PC eller i App Store eller Google Play for bruk på mobile enheter.

Hvis du har den på en mobil enhet, kan du enkelt gå fra rom til og legge inn på flyttekalkulatoren hva du skal ha med.

Flyttekalkulatoren gir deg enkelt oversikt over hvor stort flyttelass du har. Den må kun brukes som en veiledning da det kan være stor forskjell på størrelsen til ulike gjenstander. F.eks et stort og et lite skap eller kommode.
Flyttekalkulatoren er ikke ment å gi en fullstendig huskeliste over hva en kan ha av gjenstander som skal flyttes. Brukeren er selv ansvarlig for å huske og volum-beregne de aktuelle gjenstandene. Husk også at det alltid vil være en del volum mellom hver gjenstand når en laster inn i flyttebilen. Dette vil variere med hvor godt en stuer når en laster i flyttebilen.

Slik virker den:

– Legg inn dine gjenstander rom for rom og den regner fortløpende ut volum for flyttelass.
– Dersom du ikke finner gjenstanden du leter etter, kan du legge inn en gjenstand med samme størrelse eller legge til ekstra kubikk under diverse. Du kan også benytte ekstra kubikk for å sikre deg at du beregner nok plass til ting du ikke har husket på under planleggingen.

Når du har lagt inn alle gjenstander, trykker du «Vis biler» for å se alle våre flyttebiler og hvilket volum de rommer.

Husk at hvis det ikke er så lang flytteavstand, kan en kjøre flere ganger.  Det er f.eks. ikke alltid hensiktsmessig å leie
en lastebil på 35 kubikk hvis en bare skal flytte noen km.  Det tar tid å laste og tømme en stor bil og det kan ta mindre tid å kjøre flere ganger.  På den annen side er det desto mer viktig å beregne stor nok bil hvis en skal flytte lengre strekninger. Ingen ønsker da å stå i en situasjon der en ikke får med seg alt i flyttelasset.

Når du har funnet en bilen du ønsker, fyller du ut navnet på denne under «Biltype» i skjemaet, i tillegg til resten av feltene.